extremal-board.com

2017-06-19 – Investeringsbeslut Grimsås Vindpark!

Kraftö har, tillsammans med Element Power, slutfört försäljningen av 46,8 MW vindkraftsanläggning till Margurite. Kraftö är kontrakterad för att sköta byggprojektledningen till kommersiell driftsättning, som planerad ti

NYHETER