Pågående byggnation av Sörby vindpark (37 turbiner)

Byggnation av Sörby vindpark fortskrider enligt plan. Byggstart av 37 Vestas turbiner skedde april 2015 och anläggningen beräknas vara färdigställd under hösten 2016.  

NYHETER