extremal-board.com

Nyttjanderättsavtal tecknat med SCA Skog AB

Kraftö har tecknat nyttjanderättsavtal med SCA Skog AB för potentiella vindkraftsetableringar på SCA Skog AB:s markinnehav i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Områden är utpekade som lämpliga 77 canada pharmacy phone number för vindkraft. Inom dessa vindområden bedöms det möjligt att etablera > 300 MW vindkraft. Förprojektering och vindmätning har påbörjats på samtliga områden.

Fredrik A. Svensson, Kraftö AB, Projektchef