extremal-board.com

Archives

19/6

Företaget

Kraftö är helt finansierat med eget kapital och ägs av vår huvudägare Wind Energy Resources (WER), grundarna, ledande befattningshavare och ett antal privata investerare. Under 2010 etablerades en ny organisation som under styrning från ägarna, den nya styrelsen samt företagsledningen strukturerades bolaget om för att möta behovet från energibolag och fonder.

13/6

Ledning

Johan Albertson, Projekt johan.albertson@krafto.se Mats Gyllklint, Byggnation mats.gyllklint@krafto.se Fredrik A. Svensson, VD fredrik.svensson@krafto.se

13/6

Markägare

Du är kanske lantbrukare eller skogsägare som funderar över hur näringen ska kunna utvecklas och du vill se långsiktiga investeringsalternativ.Det handlar om både miljö och ekonomi. Som markägare är du viktig och bidrar till att utveckla Sverige och ett hållbart samhälle för dina barn och kommande generationer. När du väljer vindkraft investerar du i kommande […]

13/6

Affärsmodell

Våra partners är slutlig investerare i projekten, och är med redan från början och delar risk och kostnader. Kraftö tar hand om upphandling och genomförande tillsammans med vår partner. Våra partners har krav på projekt med låg risk och god avkastning med optimerade utvecklingskostnader som minskar framtida driftskostnader.

13/6

Kommuner

Kraftö strävar alltid efter att upphandla så mycket som möjligt av entreprenadarbetet hos lokala företag. Vindkraften innebär möjligheter för kommuner att stärka sin miljöprofil genom att generera grön energi.

13/6

Effektiva processer

Processerna i utvecklingsfasen bygger på ägarens perspektiv att utveckla projekt med optimerad energiproduktion för varje projektområde. Byggandet ska vara effektivt och säkert, samt ge en kostnadseffektiv framtida drift med god avkastning.

13/6

Styrelse

Jim Skelly, ordförande Jim har en ledande ställning i Dublins bankväsende. Jim har en masterutbildning i ekonomi och organisation (Economics and Management). Jim har i mer än 20 år varit en ledande befattningshavare inom bankväsandet och har en omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning och projektutvärdering. Inom Kraftö ansvarar Jim för det operativa samarbetet mellan Wind Energy […]

13/6

Närboende

Kraftö erbjuder en så kallad bygdepeng, vilket innebär att en del av vindkraftens avkastning går till lokala projekt för en positiv utveckling i den berörda bygden. Mottagare kan till exempel vara ett byalag, en sockenförening, kommunen eller en hembygdsförening. Detta regleras i samråd med berörd bygd och kommun så att det blir demokratiskt förankrat och […]

13/6

Organisation

Våra medarbetare har i genomsnitt mer än 8 års erfarenhet inom vindkraft. Det finns en stark entreprenörsanda och kultur i Kraftö med personer som är väl motiverade för att bidra till vår tillväxt och uppnå våra mål. Vi har kontor i Stockholm, Malmö och Järvsö.

18/6

Bästa praxis

Vårt mål är att ständigt förbättra våra operativa processer och genomföra bästa praxis i verksamheten, för att stimulera tillväxt och vinst.