extremal-board.com

Archives

19/6

Företaget

Kraftö är helt finansierat med eget kapital och ägs av huvudägare Wind Energy Resources (WER). Under 2010 etablerades en ny organisation som under styrning från ägarna, den nya styrelsen samt företagsledningen strukturerades bolaget om för att möta behovet från energibolag och fonder.

13/6

Ledning

Johan Albertson, Projekt johan.albertson@krafto.se Mats Gyllklint, Byggnation mats.gyllklint@krafto.se Fredrik A. Svensson, VD fredrik.svensson@krafto.se

13/6

Affärsmodell

Våra partners är slutlig investerare i projekten, och är med redan från början och delar risk och kostnader. Kraftö tar hand om upphandling och genomförande tillsammans med vår partner. Våra partners har krav på projekt med låg risk och god avkastning med optimerade utvecklingskostnader som minskar framtida driftskostnader.

13/6

Effektiva processer

Processerna i utvecklingsfasen bygger på ägarens perspektiv att utveckla projekt med optimerad energiproduktion för varje projektområde. Byggandet ska vara effektivt och säkert, samt ge en kostnadseffektiv framtida drift med god avkastning.

13/6

Styrelse

Jim Skelly, ordförande Jim har en ledande ställning i Dublins bankväsende. Jim har en masterutbildning i ekonomi och organisation (Economics and Management). Jim har i mer än 20 år varit en ledande befattningshavare inom bankväsandet och har en omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning och projektutvärdering. Inom Kraftö ansvarar Jim för det operativa samarbetet mellan Wind Energy […]

13/6

Organisation

Våra medarbetare har i genomsnitt mer än 10 års erfarenhet inom vindkraft. Det finns en stark entreprenörsanda och kultur i Kraftö med personer som är väl motiverade för att bidra till vår tillväxt och uppnå våra mål.

18/6

Bästa praxis

Vårt mål är att ständigt förbättra våra operativa processer och genomföra bästa praxis i verksamheten, för att stimulera tillväxt och vinst.

24/6

Ett hållbart samhälle

Företaget förstår att det är absolut nödvändigt för att möta dagens behov utan att äventyra framtiden. Därför fokuserar Kraftö på att främja de tre områdena som har inflytande på ett hållbart samhälle: ekonomisk tillväxt, social utveckling och respekt för miljön. Idag står det klart att vindkraft har stor betydelse när det handlar om att ställa […]

13/6

Vår strategi

Energibolagen investerar under hela processen och är de som slutligen investerar och äger vindkraftsparken. För att genomföra vår strategi har Kraftö utvecklat följande, – Affärsmodell – Effektiva processer – Bästa praxis – Projekt portfölj