Jobba hemma med datorn Jobba hemma dagen 2017 Lediga jobb telefonist hemifrån Arbeta hemifrån telefon Rätt att jobba hemifrån Jobba hemifrån skatteverket Arbeta hemma vid datorn Jobba hemifrån förskola Netling jobba hemma Copywriter jobba hemifrån
jobba hemifrån kundservice

Ett hållbart samhälle

Kraftö tror starkt på vikten av hållbar utveckling i samhället.

Företaget förstår att det är absolut nödvändigt för att möta dagens behov utan att äventyra framtiden. Därför fokuserar Kraftö på att främja de tre områdena som har inflytande på ett hållbart samhälle: ekonomisk tillväxt, social utveckling och respekt för miljön.

Idag står det klart att vindkraft har stor betydelse när det handlar om att ställa om samhället till förnyelsebar energiproduktion och samtidigt skapa framtida tillväxt.
Redan nu 2014 har vindkraftens 10 TWh minskat utsläppen och samtidigt minskat beroendet av kol, olja och kärnkraft.

Vindbruk handlar om att satsa på en lokalt förankrad och långsiktigt hållbar näring som är baserad på produktion av el från vind.