Ägare

Huvudägare är Wind Energy Resources (WER), med säte i Dublin, Irland. WER äger 70 % av Kraftö. Den resterande delen är fördelad på privata investerare. Bland ägarna finns även företagsledningen.