Försäljning av Blåsmark

Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvar 75 MW vindkraftsprojekt Blåsmark från Kraftö AB. Kraftö och Alpiq har ett långsiktigt samarbete för utveckling av vindkraftsprojekt i Sverige. – Förvärvet är ett resultat av detta samarbete där även fler projekt varit lyckade säger verkställande direktör Anders Barne för Kraftö AB.

Vindkraftprojektet är beläget i närheten av samhället Blåsmark, cirka 35 km sydväst om Piteå i Piteå kommun, Norrbottens län. Projektet har erhållit ett lagakraftvunnet miljötillstånd utan överprövning för 25 vindkraftverk. Goda vindförutsättningar råder och anslutning till befintligt elnät sker enkelt via luftledning som passerar genom vindkraftparken. Den årliga produktionen beräknas bli cirka 215 000 MWh vilket baserat på en årlig hushålsförbrukning av el på 5 000 kWh innebär miljövänlig el till över 40 000 hushåll.
Kraftö har aktivt arbetat med projektet sedan 2009. Samarbetet med närboende, kommunen samt myndigheter har varit smidigt och projektet kommer att skapa lokal sysselsättning och återbäring till närområdet.

Anders Barne, Kraftö AB, VD