Kraftö lanserar ny hemsida!

Kraftö lanserar ny hemsida. I framtagandet av hemsidan har vi bland annat fokuserat på att göra våra projekt lättillgängliga för våra intressenter.

Projekten hittas nu med högst två knapptryck. Nya möjligheter att under samrådsfas lämna synpunkter direkt på hemsida och mycket annat, allt för att underlätta och tydliggöra kommunikationen med våra intressenter.

Hemsidan förmedlar nu även våra kärnvärden på ett tydligt sätt i både bild och text.

Vi är väldigt glada över resultatet och vill passa på att tacka alla som har varit inblandade för ett fantastiskt bra jobb!

Johan Granlöf, Kraftö AB