Nyttjanderättsavtal tecknat med SCA Skog AB

Kraftö AB har tecknat nyttjanderättsavtal med SCA Skog AB för potentiella vindkraftsetableringar på SCA Skog AB:s markinnehav i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Områden är utpekade som lämpliga för vindkraft. Inom dessa vindområden bedöms det möjligt att etablera > 300 MW vindkraft.

Förprojektering och vindmätning har påbörjats på samtliga områden.

Fredrik A. Svensson, Kraftö AB, Projektchef