extremal-board.com

Archives

26/6

Kriterier

 • Omfattning: Det ska rymmas minst 6 vindkraftverk. • Vind: Medelvind över 7,8 m/s på 140 m navhöjd . • Tillstånd: Området ska ligga inom lämpligt området för vindkraft i kommunal plan och/eller vara riksintresse för vindkraft. • Elanslutning: Projekt ska kunna anslutas till elnätet före 2020.

19/6

Företaget

Eng. Kraftö är helt finansierat med eget kapital och ägs av vår huvudägare Wind Energy Resources (WER), grundarna, ledande befattningshavare och ett antal privata investerare. Under 2010 etablerades en ny organisation som under styrning från ägarna, den nya styrelsen samt företagsledningen strukturerades bolaget om för att möta behovet från energibolag och fonder.

13/6

Personal

Johan Albertson Markägaransvarig/Landowner relations johan.albertson@krafto.se +46(0)709-83 07 31 Anders Barne VD/CEO anders.barne@krafto.se +46 (0)706- 55 00 32 Pelle Bergschöld Teknisk Chef/ Technical Director pelle.bergschold@krafto.se +46(0)708-89 57 88 Johan Granlöf Projektledare/Project Manager johan.granlof@krafto.se +46(0)708-78 68 18 Fredrik Hallander Projektledare/Miljöchef fredrik.hallander@krafto.se +46(0)705-59 43 21 Anders Nilsson Projektledare/Project Manager anders.nilsson@krafto.se +46(0)76-893 79 80 Markus Nordén Projektledare/Project Manager markus.norden@krafto.se […]

13/6

Markägare

Du är kanske lantbrukare eller skogsägare som funderar över hur näringen ska kunna utvecklas och du vill se långsiktiga investeringsalternativ.Det handlar om både miljö och ekonomi. Som markägare är du viktig och bidrar till att utveckla Sverige och ett hållbart samhälle för dina barn och kommande generationer. När du väljer vindkraft investerar du i kommande […]

13/6

Affärsmodell

Våra partners är slutlig investerare i projekten, och är med redan från början och delar risk och kostnader. Kraftö tar hand om upphandling och genomförande tillsammans med vår partner. Våra partners har krav på projekt med låg risk och god avkastning med optimerade utvecklingskostnader som minskar framtida driftskostnader.

13/6

Kommuner

Kraftö strävar alltid efter att upphandla så mycket som möjligt av entreprenadarbetet hos lokala företag. Vindkraften innebär möjligheter för kommuner att stärka sin miljöprofil genom att generera grön energi.

13/6

Effektiva processer

Processerna i utvecklingsfasen bygger på ägarens perspektiv att utveckla projekt med optimerad energiproduktion för varje projektområde. Byggandet ska vara effektivt och säkert, samt ge en kostnadseffektiv framtida drift med god avkastning.

13/6

Ledning

Anders Barne • VD • Styrelseledamot och ordförande i vindkraftsföretag i Sverige, Finland och Polen • Tidigare VD för Nordisk Vindkraft, en av Sveriges ledande vindkraftutvecklare med verksamhet i Sverige, Norge och Finland (del av RES Group) • Erfarenhet av vindkraftsprojekt med mer än 2 000 MW under utveckling samt byggande och drift av ca […]

13/6

Organisation

Vi kompletterar organisationen genom att köpa in tjänster, samt hyr eller kontrakterar personal.

13/6

Styrelse

Jim Skelly, ordförande Jim har för närvarande en ledande ställning i Dublins bankväsende. Jim har en masterutbildning i ekonomi och organisation (Economics and Management). Jim har i mer än 20 år varit en ledande befattningshavare inom bankväsandet och har en omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning och projektutvärdering. Inom Kraftö ansvarar Jim för det operativa samarbetet mellan […]