extremal-board.com

Företaget

Kraftö är ett företag som utvecklar landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige tillsammans med kunder som energibolag och förnyelsebara fonder.

Eng. Kraftö är helt finansierat med eget kapital och ägs av vår huvudägare Wind Energy Resources (WER), grundarna, ledande befattningshavare och ett antal privata investerare.

Under 2010 etablerades en ny organisation som under styrning från ägarna, den nya styrelsen samt företagsledningen strukturerades bolaget om för att möta behovet från energibolag och fonder.