extremal-board.com

Intressenter

En av de viktigaste framgångsfaktorerna till ett väl genomfört projekt är god och effektiv kommunikation med projektets intressenter. Intressenter är de som på ett eller annat sätt deltar eller påverkas av projektet.