extremal-board.com

Markägare

Kraftö tänker på sina markägare som mer än affärstransaktioner. Vi, våra partners och andra markägare, delar en ömsesidig respekt och omsorg om marken med er. Vi arrenderar egendom från markägarna under livstiden av en vindkraftspark.

Du är kanske lantbrukare eller skogsägare som funderar över hur näringen ska kunna utvecklas och du vill se långsiktiga investeringsalternativ.Det handlar om både miljö och ekonomi. Som markägare är du viktig och bidrar till att utveckla Sverige och ett hållbart samhälle för dina barn och kommande generationer.
När du väljer vindkraft investerar du i kommande generationer. En miljövänlig placering som kan bli lönsam på många bra sätt.