Närboende

De flesta närboende är positiva till vindkraft, främst av miljöskäl, men också för att det skapar arbetstillfällen på orten.

Kraftö erbjuder en så kallad bygdepeng, vilket innebär att en del av vindkraftens avkastning går till lokala projekt för en positiv utveckling i den berörda bygden. Mottagare kan till exempel vara ett byalag, en sockenförening, kommunen eller en hembygdsförening. Detta regleras i samråd med berörd bygd och kommun så att det blir demokratiskt förankrat och ger största möjliga positiva effekt.