Partnerskap

Kraftö är ett företag inom vindkraft som utvecklar, bygger och driver vindkraftverk tillsammans med våra partners. Det är det enda vi gör. Vi är specialister.

  • Vad betyder det här för dig som markägare?
  • Vi arrenderar till marknadens bästa villkor vilket maximerar chansen att parken blir av.
  • Vi har redan i ett tidigt skede klart med ägaren och investeraren.
  • Vi arbetar snabbt och effektivt.
  • Vi kommer alltid att finnas där för att svara personligen om problem uppstår.
  • Vi kombinerar lönsamt vindbruk med förvaltning av mark, skog och åker – en lönsam kombination för miljön. Möjligheterna är många.