extremal-board.com

Rennäring

Samerna har rätt att bedriva rennäring på många markområden i norra Sverige.

För att tillmötesgå den påverkan som sker på rennäringen under byggnation och drifts period kartlägger vi gemensamt med Samebyarna hur påverkan kan komma att ske och avtalar om regler och ersättningar för hur verksamheterna skall kunna samverka. Det finns ett stort antal studier genomförda. Samernas riksförbund har till exempel gjort en gemensamt med Vindkraftsbranschen och Energimyndigheten. Även om det finns kunskap så har man ännu inte erfarenhet under längre perioder, därför är det brukligt att kontrollprogrammet i tillståndet reglerar hur man gemensamt följer upp och vidtar eventuella åtgärder.