extremal-board.com

Organisationen

Vår organisation är baserad på utveckling, exploatering, projektering, upphandling och byggnation av vindkraft.

Vi kompletterar organisationen genom att köpa in tjänster, samt hyr eller kontrakterar personal.