Arbetsprocess

När vi undersöker nya områden arbetar vi enligt följande steg:

  • GIS analys (riksintressen, vindkarteringar, andra intressen)
  • Tillgänglighetskontroll
  • Säkring av rådighet
  • Kontakt med kommun
  • Vindmätning med Sodar
  • Förstudier av vindresurs, möjlighet till tillstånd och möjlighet till elanslutning