extremal-board.com

Kriterier

Följande kriterier måste uppfyllas för att det ska bli aktuellt för Kraftö att starta ett nytt projekt:

 • Omfattning: Det ska rymmas minst 6 vindkraftverk.

• Vind: Medelvind över 7,8 m/s på 140 m navhöjd .

• Tillstånd: Området ska ligga inom lämpligt området för vindkraft i kommunal plan och/eller vara riksintresse för vindkraft.

• Elanslutning: Projekt ska kunna anslutas till elnätet före 2020.