Avdrag enskild firma jobba hemma Arbeta hemifrån jobb sverige Jobba hemifrån med bra lön Jobb hemifrån via datorn Jobba hemifrån försäkringar Jobb där man jobbar hemifrån Lediga jobb hemifrån 2017 Jobba hemifrån enkäter Jobba hemifrån webb Vård av barn jobba hemma
jobba hemifrån kundservice

Kriterier

Följande kriterier måste uppfyllas för att det ska bli aktuellt för Kraftö att starta ett nytt projekt:

 • Omfattning: Det ska rymmas minst 6 vindkraftverk.

• Vind: Medelvind över 7,8 m/s på 140 m navhöjd .

• Tillstånd: Området ska ligga inom lämpligt området för vindkraft i kommunal plan och/eller vara riksintresse för vindkraft.

• Elanslutning: Projekt ska kunna anslutas till elnätet före 2020.