extremal-board.com

Ägare

Huvudägare är Wind Energy Resources (WER), med säte i Dublin, Irland. WER äger i november 2012 ~70 % av Kraftö. Den resterande delen är fördelad på privata investerare. Bland ägarna finns även företagsledningen med Anders Barne och Fredrik A. Svensson