extremal-board.com

Personal

KraftöJohan Albertson
Markägaransvarig/Landowner relations
johan.albertson@krafto.se
+46(0)709-83 07 31
Kraftö

Anders Barne
VD/CEO
anders.barne@krafto.se
+46 (0)706- 55 00 32
KraftöPelle Bergschöld
Teknisk Chef/ Technical Director
pelle.bergschold@krafto.se
+46(0)708-89 57 88
Johan GranlofJohan Granlöf
Projektledare/Project Manager
johan.granlof@krafto.se
+46(0)708-78 68 18
Kraftö

Fredrik Hallander
Projektledare/Miljöchef
fredrik.hallander@krafto.se
+46(0)705-59 43 21
Anders NilssonAnders Nilsson
Projektledare/Project Manager
anders.nilsson@krafto.se
+46(0)76-893 79 80
KraftöMarkus Nordén
Projektledare/Project Manager
markus.norden@krafto.se
+46(0)722-325 999
KraftöJon Skärlina
Projektledare/Project Manager
jon.skarlina@krafto.se
+46(0)70-983 07 34
KraftöFredrik Svensson
Projektchef/ Head of Development
fredrik.svensson@krafto.se
+46 (0)735-26 44 13
KraftöMartin Tiger
Vindmätning/Wind measurement
martin.tiger@krafto.se
+46 (0)702-35 19 11
KraftöSusanne Tilli
Projektadministratör/Project Administrator
susanne.tilli@krafto.se
+46 (0)8-505 35 400