extremal-board.com

Personal

KraftöJohan Albertson
Markägaransvarig/Landowner relations
johan.albertson@krafto.se
+46(0)709-83 07 31




Kraftö

Anders Barne
VD/CEO
anders.barne@krafto.se
+46 (0)706- 55 00 32




KraftöPelle Bergschöld
Teknisk Chef/ Technical Director
pelle.bergschold@krafto.se
+46(0)708-89 57 88




Johan GranlofJohan Granlöf
Projektledare/Project Manager
johan.granlof@krafto.se
+46(0)708-78 68 18




Kraftö

Fredrik Hallander
Projektledare/Miljöchef
fredrik.hallander@krafto.se
+46(0)705-59 43 21




Anders NilssonAnders Nilsson
Projektledare/Project Manager
anders.nilsson@krafto.se
+46(0)76-893 79 80




KraftöMarkus Nordén
Projektledare/Project Manager
markus.norden@krafto.se
+46(0)722-325 999




KraftöJon Skärlina
Projektledare/Project Manager
jon.skarlina@krafto.se
+46(0)70-983 07 34




KraftöFredrik Svensson
Projektchef/ Head of Development
fredrik.svensson@krafto.se
+46 (0)735-26 44 13




KraftöMartin Tiger
Vindmätning/Wind measurement
martin.tiger@krafto.se
+46 (0)702-35 19 11




KraftöSusanne Tilli
Projektadministratör/Project Administrator
susanne.tilli@krafto.se
+46 (0)8-505 35 400