extremal-board.com

Styrelse

jim
Jim Skelly, ordförande

Jim har för närvarande en ledande ställning i Dublins bankväsende.
Jim har en masterutbildning i ekonomi och organisation (Economics and Management). Jim har i mer än 20 år varit en ledande befattningshavare inom bankväsandet och har en omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning och projektutvärdering. Inom Kraftö ansvarar Jim för det operativa samarbetet mellan Wind Energy Resources (WER) och Kraftös styrelse.

anders
Anders Barne, ledamot

Innan Anders kom till Kraftö var han VD på Nordisk Vindkraft, en av Sverigers största vindkraftsprojektörer aktiv i både Norge och Finland. Anders har direkt erfarenhet av att utveckla över 2,000 MW i vindkraftsprojekt, den största av dem är Havsnäs i Sverige på 95 MW. Han har över 15 års erfarenhet av vind industrin hos Dong Energy AS och Wärtsila Oy. Anders är på dagligbasis den verkställande direktören på Kraftö AB.

david
David Albericci, ledamot

David är civilekonom och auktoriserad revisor. I 10 års tid hade David en chefposition i ACC Bank. Innan det var han chef för ett antal av bankens dotterbolag.
David var en av grundarna av Finance and Equity (1998) som specialiserar sig på finansiella produkter i ett konsortium med Bank of Scotland (Ireland) Ltd.
År 2002 grundade David Trinity Capital som är specialiserar sig på att investera i fastigheter i London och på kontinenten. För närvarande så har Trinity Capital ett fastighetsinnehav med ett bruttovärde på cirka 1,1 miljard €.

aidan
Aidan Goulding, ledamot

Aidans bakgrund är inom byggindustrin där han ledde ett företag specialiserat på att utveckla bostadsprojekt och fastighetsportföljer. Aidan kvalificerade sig som hotellförvaltare i Geneva 1978 och förvaltade hotell i ett antal år efter det. Aidan är specialiserad i förvaltning, renovering och underhåll.

lennart
Lennart Molvin, ledamot

Som styrelseledamot på företaget så bidrar Lennart med finansiell kompetens till verksamheten. Han har tidigare haft ledande befattningar på IKEA som ekonomichef samt ledande befattningar på ett antal svenska börsbolag.

 

Per Regnarsson, ledamot