extremal-board.com

Archives

19/6

Info

Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå Tillståndsprövning pågår hos Västerbotten Länsstyrelse Vindmätning är pågående sedan december 2009 Till stora delar inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk Regionnätet i området ägs av Umeå Energi. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet Beräknad årsproduktion för 11 vindkraftverk är ca 95 GWh, vilket motsvarar […]

19/6

Info

Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö Merparten inom kommunal plan och riksintresse vindbruk Vindmätning är pågående sedan februari 2009 Avtal för bygdepeng är tecknat med Ljusdals kommun och Vallsta Bygderåd. Pågående koncessionsärende, vilket leds av Fortum, att elansluta parken i Ljusdal. Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år, vilket motsvarar […]

19/6

Info

Projektet är beläget på en höjdplatå, ca 20 kilometer nordväst om Nordmaling. Delvis inom kommunal plan och riksintresse vindbruk Miljötillståndet är överklagat Vindmätning är pågående sedan juni 2008 Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet Beräknad årsproduktion för 29 vindkraftverk är ca 235 GWh, vilket motsvarar hushållsel […]

19/6

Info

Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik Miljötillståndet är överklagat Kommunfullmäktige tillstyrkte ansökan den 16 december 2013. Vindmätning är pågående sedan mars 2010 Utredning om anslutning till E:ON Elnät AB´s ledning öster om projektet pågår Beräknad årsproduktion för 5 vindkraftverk är ca 52 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 12 600 hushåll Om […]

19/6

Info

Projektet är beläget på en höjdplatå, väster om byn Jiltjaur, ca 3 mil väster om Sorsele Ansökan om miljöstånd planeras under kvartal 2, 2015 Informationsmöte med närboende hölls den 2 juni 2014 Vindmätning är pågående sedan juni 2013 Inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Tidig kontakt […]

19/6

Info

Projektet är beläget ca 15 km norr om Gnosjö tätort. Tillståndsprövning pågår hos Östergötlands Länsstyrelse Komplettering av ansökan inlämnades mars 2014 Vindmätning är pågående sedan december 2010 Utredning om anslutning till Vattenfall Eldistribution AB´s 130-kV ledning söder om projektet pågår Beräknad årsproduktion för 23 vindkraftverk är ca 235 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 47 […]

19/6

Info

Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydväst om Tranemo Stor del inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk Miljötillstånd laga kraft med 150 meters totalhöjd Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter behandlas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB Vindmätning är pågående sedan november 2009 […]

19/6

Info

Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 12 km norr om Ånge Inom vindbruksplan i Bräcke kommun Ansökan om miljöstånd planeras ske kvartal 2, 2015 Inventering av fågel är utförda under första halvan av 2014 Vindmätning är pågående sedan augusti 2013. Regionnätet i området ägs av E.ON Elnät AB. Kontakt och […]

19/6

Info

Projektet är beläget på en bergstopp, ca 40 kilometer söder om Arvidsjaur Tillståndsprövning pågår hos Norrbottens Länsstyrelse Vindmätning är pågående sedan oktober 2010 Avtal om bygdemedel är tecknat som skall ge återbäring till närliggande byar och kommunen Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Tidig kontakt och analyser indikerar goda möjligheter till anslutning vid […]

19/6

Info

Projektet är beläget på en höjdplatå, ca 2 mil väster om Piteå Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvade i juni 2014 projekträttigheterna Miljöstånd har vunnit laga kraft utan överprövning i miljödomstol Inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk Avtal om bygdemedel är tecknat med Blåsmark, Hemmingsmark och Svensby Anslutningsavtal med Vattenfall Eldistribution AB är tecknat Vindmätning har […]