extremal-board.com

Brattberget

 • Antal vindkraftverk: Upp till 17
 • Antal MW: ca 51 MW
 • Kommun: Arvidsjaur
 • Länsstyrelse: Norrbotten
profile image
Anders Nilsson Projektledare
 • Projektet är beläget på en bergstopp, ca 40 kilometer söder om Arvidsjaur

 • Tillståndsprövning pågår hos Norrbottens Länsstyrelse

 • Vindmätning är pågående sedan oktober 2010

 • Avtal om bygdemedel är tecknat som skall ge återbäring till närliggande byar och kommunen

 • Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Tidig kontakt och analyser indikerar goda möjligheter till anslutning vid befintlig luftledning som passerar genom vindkraftparken

 • Beräknad årsproduktion för 17 vindkraftverk är ca150 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 30 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 128 000  ton, svaveldioxid med ca 56 ton och kväveoxider med ca 390 ton per år

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 354 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 88 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

 • Under Driftfas uppskattas 6,5 årsarbeten skapas, 5,5 av dessa antas bli lokala.

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 13, 2014