extremal-board.com

Archives

13/6

Info

Projektet är beläget på en höjdrygg, ca 15 km sydväst om Nordmaling Tillståndsprövning pågår hos Västerbotten Länsstyrelse Vindmätning är pågående sedan maj 2011 Stora delar inom kommunal plan och riksintresse vindbruk Pågående koncessionsärende, vilken leds av Vattenfall, att ansluta parken sydost om projektet Beräknad årsproduktion för 19 vindkraftverk är 190 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för […]

13/6

Ava

Antal vindkraftverk: Upp till 19
Antal MW: ca 44 MW