extremal-board.com

Sörby

 • Antal vindkraftverk: Upp till 37
 • Antal MW: ca 122 MW
 • Kommun: Ljusdal och Bollnäs
 • Länsstyrelse: Gävleborg
profile image
Jon Skärlina Projektledare
 • Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö

 • Merparten inom kommunal plan och riksintresse vindbruk

 • Vindmätning är pågående sedan februari 2009

 • Avtal för bygdepeng är tecknat med Ljusdals kommun och Vallsta Bygderåd.

 • Pågående koncessionsärende, vilket leds av Fortum, att elansluta parken i Ljusdal.

 • Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 76 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 323 000 ton, svaveldioxid med ca 141 ton och kväveoxider med ca 988 ton per år.

 • För ett projekt av storleken Sörby skulle ca 310 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 13, 2014