extremal-board.com

Archives

26/6

Ett hållbart samhälle

Genom en kombination av vind, biobränsle, sol och vatten har vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart samhälle.

26/6

Ett hållbart samhälle

Kraftö Vind arbetar med en vision om ett hållbart samhälle för vår generation och kommande generationer.

26/6

Ett hållbart samhälle

Vi är fokuserade på att bygga ett samhälle med förnyelsebar elproduktion som förbättrar miljön och samtidigt minskar klimatpåverkan.