extremal-board.com

HUVUDKONTOR (besöks- och leveransadress)
Arenavägen 41, 12 TR
121 77 Stockholm-Globen

Växel: 08 – 505 35 400

Fredrik A. Svensson, VD
fredrik.svensson@krafto.se

REGIONKONTOR
Norra Skolgatan 8 A
211 52 Malmö