extremal-board.com

NYHETER

19/6

2017-06-19 – Investeringsbeslut Grimsås Vindpark!

Kraftö har, tillsammans med Element Power, slutfört försäljningen av 46,8 MW vindkraftsanläggning till Margurite. Kraftö är kontrakterad för att sköta byggprojektledningen till kommersiell driftsättning, som planerad till andra halvåret 2018.   (In english) Kraftö Vind has, together with its joint venture partner Element Power, completed the sale of their 46.8 MW wind farm project Grimsås to […]

20/1

Flytt till nya lokaler!

Kraftö flyttar 1 februari till nya lokaler vid Globen.  . HUVUDKONTOR (besöks- och leveransadress) Arenavägen 41, 12 TR 121 77 Stockholm-Globen REGIONKONTOR Norra Skolgatan 8 A 211 52 Malmö

27/9

Avtal med Arise om upp till 370 MW

Kraftö och Arise har ingått avtal om upp till 370 MW, fördelat på fem projekt. Arise pressmeddelande 2016-09-27 Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med Kraftö AB (”Kraftö”) om förvärv av delar av Kraftös projektportfölj. Totalt omfattar förvärvet fem projekt motsvarande upp till cirka 370 MW, under förutsättning att alla projekten vinner laga kraft. Transaktionen […]

20/3

Allianz och Kraftö i miljardaffär inom vindkraft

Allianz förvärvar Sörby vindpark (122 MW). Parken, som kommer bestå av 37 Vestas V117 3.3 MW vindkraftsverk, beräknas tas i drift hösten 2016. ”Sörby är idag förmodligen ett av Sveriges attraktivaste vindkraftsprojekt. Genom affären visar vi Kraftös förmåga att följa våra projekt från idé till upphandling och byggnation. Vi är väldigt glada för förtroendet från […]

3/7

Nyttjanderättsavtal tecknat med SCA Skog AB

Kraftö har tecknat nyttjanderättsavtal med SCA Skog AB för potentiella vindkraftsetableringar på SCA Skog AB:s markinnehav i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Områden är utpekade som lämpliga 77 canada pharmacy phone number för vindkraft. Inom dessa vindområden bedöms det möjligt att etablera > 300 MW vindkraft. Förprojektering och vindmätning har påbörjats på samtliga områden. Fredrik […]

3/7

Kraftö lanserar ny hemsida!

Kraftö lanserar ny hemsida. I framtagandet av hemsidan har vi bland annat fokuserat på att göra våra projekt lättillgängliga för våra intressenter. Projekten hittas nu med högst två knapptryck. Nya möjligheter att under samrådsfas lämna synpunkter direkt på hemsida och mycket annat, allt för att underlätta och tydliggöra kommunikationen med våra intressenter. Hemsidan förmedlar nu […]

3/7

Försäljning av Blåsmark

Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvar 75 MW vindkraftsprojekt Blåsmark från Kraftö AB. Kraftö och Alpiq har ett långsiktigt samarbete för utveckling av vindkraftsprojekt i Sverige. – Förvärvet är ett resultat av detta samarbete där även fler projekt varit lyckade säger verkställande direktör Anders Barne för Kraftö AB.
Vindkraftprojektet är beläget i närheten av samhället Blåsmark, cirka 35 km sydväst om Piteå i Piteå kommun, Norrbottens län. Projektet har erhållit ett lagakraftvunnet miljötillstånd utan överprövning för 25 vindkraftverk.