extremal-board.com

Ava

  • Antal vindkraftverk: Upp till 19
  • Antal MW: ca 60 MW
  • Kommun: Nordmaling
  • Länsstyrelse: Västerbotten
profile image
Johan Albertson Projektledare
  • Projektet är beläget på en höjdrygg, ca 15 km sydväst om Nordmaling

  • Tillståndsprövning pågår.

  • Vindmätning är pågående sedan maj 2011.

  • Stora delar inom kommunal plan och riksintresse vindbruk.

Senast uppdaterad 31 december, 2016