extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget på en höjdrygg, ca 15 km sydväst om Nordmaling

  • Tillståndsprövning pågår.

  • Vindmätning är pågående sedan maj 2011.

  • Stora delar inom kommunal plan och riksintresse vindbruk.

Senast uppdaterad 13 december, 2017