extremal-board.com

Blåsmark

  • Antal vindkraftverk: Upp till 25
  • Antal MW: ca 82,5 MW
  • Kommun: Piteå
  • Länsstyrelse: Norrbotten
  • Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvade i juni 2014 projekträttigheterna.

  • Inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk.

  • Vindmätning har pågått mellan april 2009 till oktober 2013.

Senast uppdaterad 31 december, 2016