extremal-board.com

Info

  • Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvade i juni 2014 projekträttigheterna.

  • Inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk.

  • Vindmätning har pågått mellan april 2009 till oktober 2013.

Senast uppdaterad 13 december, 2017