extremal-board.com

Fasikan

 • Antal vindkraftverk: Upp till 35
 • Total höjd: Upp till 240 meter
 • Antal MW: 2-5 MW/vindkraftverk
 • Kommun: Bräcke och Ånge
 • Länsstyrelse: Västernorrland & Jämtland
 • Projektet är avyttrat till Arise AB.
 • Ansökan om miljötillstånd skickades in till länsstyrelsen i Västernorrland den 2:a Juli-2015.
 • Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 10 km norr om Ånge.

 • Inom vindbruksplan i Bräcke kommun.

 • Inventering av fågel är utförda under första halvan av 2014.

 • Till stor del inom vindbruksplan i Bräcke kommun.

Senast uppdaterad 13 december, 2017