extremal-board.com

Info

  • Projektet är avyttrat till Arise AB.
  • Ansökan om miljötillstånd skickades in till länsstyrelsen i Västernorrland den 2:a Juli-2015.
  • Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 10 km norr om Ånge.

  • Inom vindbruksplan i Bräcke kommun.

  • Inventering av fågel är utförda under första halvan av 2014.

  • Till stor del inom vindbruksplan i Bräcke kommun.

Senast uppdaterad 13 december, 2017