extremal-board.com

Finnåberget

Antal vindkraftverk: Upp till 27
Antal MW: ca 90 MW
Kommuner: Sollefteå och Ragunda
Län: Västernorrland och Jämtland

 

  • Projektet är avyttrat till Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 6 km väster om Långsele på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun.

  •  Upp till 27 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 240 m planeras i området.
  • Hela projektområdet ligger inom vindbruksplan i Sollefteå och Ragunda kommuner.

  • Del av området utpekat som riksintresse för vindbruk.
Senast uppdaterad 31 december, 2016