extremal-board.com

Info

  • Projektet är avyttrat till Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 5 km sydväst om Edsele.

  • Upp till 32 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 240 m planeras i området.
  • Hela projektområdet ligger inom vindbruksplan i Sollefteå kommun.

Senast uppdaterad 13 december, 2017