extremal-board.com

Info

  • Under byggnation, förväntad kommersiell driftsättning andra halvan av 2018.

  • Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydöst om Tranemo

  • Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter vann laga kraft i Januari 2015.

  • Villkorsändring av villkor 5- hinderbelysning vann laga kraft i Juli 2016.
  • Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB.

Senast uppdaterad 9 januari, 2018