extremal-board.com

Tranhult

  • Antal vindkraftverk: Upp till 10
  • Antal MW: ca 35 MW
  • Kommun: Gislaved & Gnosjö
  • Länsstyrelse: Jönköping
  • Projektet är beläget ca 15 km norr om Gnosjö tätort.

  • Tillståndsprövning pågår hos Östergötlands Länsstyrelse

  • Komplettering av ansökan inlämnades mars 2014

  • Vindmätning är pågående sedan december 2010

  • Utredning om anslutning till Vattenfall Eldistribution AB´s 130-kV ledning söder om projektet pågår

  • Projektet avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformning av bygdepeng är individuell för varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen

Senast uppdaterad 31 december, 2016