extremal-board.com

Lebo

  • Antal vindkraftverk: Upp till 5
  • Antal MW: ca 15 MW
  • Kommun: Västervik
  • Länsstyrelse: Kalmar
  • Projektet är avyttrat till Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik.

  • Miljötillstånd beviljat och lagakraftvunnet med 200 m totalhöjd.

  • Vindmätning är pågående sedan mars 2010.

Senast uppdaterad 31 december, 2016