extremal-board.com

Info

  • Projektet är avyttrat till Arise AB.
  • Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik.

  • Miljötillstånd beviljat och lagakraftvunnet med 200 m totalhöjd.

  • Vindmätning är pågående sedan mars 2010.

Senast uppdaterad 13 december, 2017