extremal-board.com

Lyckås

  • Antal vindkraftverk: Upp till 11.
  • Antal MW: Upp till 60-70 MW.
  • Kommun: Jönköping.
  • Länsstyrelse: Jönköping.
  • Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.

 

  • Den 7 februari 2019 kl. 16:00 – 20:00 bjuder Hallösa Vindkraft AB (helägt bolag till Kraftö AB) in till avgränsningssamråd enligt 6 kap 29§ miljöbalken om planerad ändring i Skärstads församlingshem. Mer information finns under ”dokument”.
Senast uppdaterad 30 november, 2018