extremal-board.com

Archives

13/6

Grimsås

Antal vindkraftverk: Upp till 13
Antal MW: ca 40 MW

13/6

Tranhult

Antal vindkraftverk: Upp till 10
Antal MW: ca 35MW

13/6

Lebo

Antal vindkraftverk: Upp till 5
Antal MW: ca 15 MW

13/6

Sörby

Antal vindkraftverk: 37 vindkraftverk
Antal MW: 122 MW

13/6

Täfteå

Antal vindkraftverk: Upp till 11
Antal MW: ca 33 MW