extremal-board.com

Täfteå

  • Antal vindkraftverk: Upp till 11
  • Antal MW: ca 33 MW
  • Kommun: Umeå
  • Länsstyrelse: Västerbotten
  • Projektet är avyttrat till Arise AB

  • Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå.

  • Tillstånd vunnit laga kraft.

  • Regionnätet i området ägs av Umeå Energi. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet.

Senast uppdaterad 31 december, 2016