extremal-board.com

Info

  • Projektet är avyttrat till Arise AB

  • Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå.

  • Tillstånd vunnit laga kraft.

  • Regionnätet i området ägs av Umeå Energi. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet.

Senast uppdaterad 13 december, 2017