Allianz och Kraftö i miljardaffär inom vindkraft

Allianz förvärvar Sörby vindpark (122 MW). Parken, som kommer bestå av 37 Vestas V117 3.3 MW vindkraftsverk, beräknas tas i drift hösten 2016.

”Sörby är idag förmodligen ett av Sveriges attraktivaste vindkraftsprojekt. Genom affären visar vi Kraftös förmåga att följa våra projekt från idé till upphandling och byggnation. Vi är väldigt glada för förtroendet från Allianz Capital Partners som är en av världens största finansiella investerare i förnybar energi”, säger Anders Barne, VD på Kraftö.

Allianz Capital Partners är Allianzgruppens interna investment manager för alternativa investeringar. Detta förvärv innebär Allianz Capital Partners tredje svenska vindkraftpark och ett ägande om totalt cirka 280 MW i Sverige, motsvarande årsförbrukningen av cirka 45 000 normalstora villor.

”Vi är mycket nöjda med att stärka vår position på den svenska vindkraftsmarknaden och ser fram emot att arbeta med Kraftö för att säkerställa en bra byggnation och optimal långsiktig drift av projektet”, säger David Jones, chef för förnybar energi på Allianz Capital Partners.

Newsec har varit exklusiv finansiell rådgivare till Kraftö i affären och även rådgivare i samband med Allianz tidigare förvärv i Sverige.

”Vi ser en trend där institutionella investerare söker sig till vindkraft som alternativ investering. Marknadsläget är dock för närvarande mycket utmanande med rekordlåga elpriser. Sörby är ett starkt case där vi arbetat tillsammans med Kraftö för att optimera potentialen”, säger Omid Ashrafi, Head of Infrastructure and Energy Newsec.

Sörby, som är beläget i Ljusdal och Bollnäs kommuner, kommer att bestå av totalt 37 Vestas V117 3.3 MW vindkraftverk. Det är det största vindkraftsprojekt som Kraftö hittills arbetat med och utgör en ny milstolpe i bolagets utveckling då även ansvar för byggnationen av parken kommer att hanteras. Driftstart planeras till augusti 2016.