Flytt till nya lokaler!

Kraftö flyttar 1 februari till nya lokaler vid Globen.
 .

HUVUDKONTOR (besöks- och leveransadress)
Arenavägen 41, 12 TR
121 77 Stockholm-Globen

REGIONKONTOR
Norra Skolgatan 8 A
211 52 Malmö