2018-09-01 – Vindpark Grimsås färdigställd

Kraftö har färdigställt 46,8 MW vindkraftsanläggning till Margurite. Kraftö har varit kontrakterad för att sköta byggprojektledningen till kommersiell driftsättning.