Month: november 2018

30/11

Förvärv av Lyckås vindkraftprojekt

Kraftö har den 30 november 2018 tecknat förvärvsavtal med Statkraft avseende projekträttigheterna för vindkraftprojekt Lyckås. Projektet är lokaliserat ca 10 km norr om Huskvarna på en höjdplatå ca 250 m över Vättern.