Företaget

Kraftö är ett företag som utvecklar och bygger landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige tillsammans med kunder.

Kraftö är helt finansierat med eget kapital och ägs av huvudägare Wind Energy Resources (WER).

Under 2010 etablerades en ny organisation som under styrning från ägarna, den nya styrelsen samt företagsledningen strukturerades bolaget om för att möta kundbehovet.