Vår Strategi

Kraftös strategi är att tillsammans med våra partners (energibolag/ fonder) utveckla och bygga vindkraftsparker fram till driftsättning.

Energibolagen investerar under hela processen och är de som slutligen investerar och äger vindkraftsparken.

För att genomföra vår strategi har Kraftö utvecklat följande,

– Affärsmodell
– Effektiva processer
– Bästa praxis
– Projekt portfölj